Miejska Izba Wytrzeźwień w Katowicach
40-852 Katowice ul. Macieja 10

Sekretariat
tel. 32 – 351 07 60
e-mail: sekretariat@miw.katowice.pl

Izba Wytrzeźwień
tel. 32 351 07 80

Redaktor Strony
redaktor@miw.katowice.pl

Skip to content