Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Pozostałe informacje mogą być udostępnione na pisemne uzasadnione wnioski, które można przesyłać pocztą, pocztą elektroniczną lub składać osobiście w sekretariacie jednostki.

Dane kontaktowe dostępne są na stronie głównej bip.

Podstawa prawna: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2022 poz. 902).

Opublikował(a): redaktor

Ostatnia zmiana:

Skip to content