Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Prawo do ponownego wykorzystania informacji publicznej określa Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego(Dz.U. 2019 poz. 1446).

Wszystkie informacje, zamieszczone na stronie Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Katowicach pod adresem www.miw.katowice.pl, na stronie BIP izby oraz udzielone na wniosek, mogą być ponownie wykorzystane, pod warunkiem podania źródła informacji oraz czasu pozyskania.

Opublikował(a): redaktor

Ostatnia zmiana:

Skip to content