Dyrektor Adrian Laskowski
40-852 Katowice ul. Macieja 10
tel. (0 32) 351-07-60
e-mail: sekretariat@miw.katowice.pl

Dyrektor Izby przyjmuje strony w ramach skarg
i wniosków w każdy wtorek w godzinach 14:00 do 16:00.

Skip to content