Cele i zadania

Przedmiotem działalności Izby jest realizacja zadań wynikających ze Statutu:

1. Zabezpieczenie osób w stanie nietrzeźwości, przekazanych izbie wytrzeźwień, przed utratą zdrowia, a nawet życia.

2. Opieka lekarska/medyczna nad osobami wstanie nietrzeźwości do czasu wytrzeźwienia, tj. do czasu odzyskania pełnej sprawności psychofizycznej.

3. Udzielanie osobom wstanie nietrzeźwości doprowadzonym do izby wytrzeźwień pomocy lekarskiej/medycznej.

4. Przyjmowanie do depozytu przedmiotów wartościowych, rzeczy osobistych, dokumentów ipieniędzy od osób przyjętych do izby wytrzeźwień.

5. Pobieranie i egzekwowanie należności za pobyt w izbie wytrzeźwień w imieniu Prezydenta Miasta Katowice.

6. Systematyczne prowadzenie szkoleń dla personelu izby wytrzeźwień.

źródło:

– Uchwała nr XXII/427/16 Rady Miasta Katowice z dnia 2 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Izbie Wytrzeźwień i Ośrodkowi Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach
-Uchwała nr LV/1171/22 Rady Miasta Katowice z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany nazwy Miejskiej Izby Wytrzeźwień i Ośrodka Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach oraz zmiany Statutu

Skip to content